Combi Trac

Videogalleri

Vi har ett antal bilder på bildgalleriet, filmer kanske kommer men fram till dess gå in på

 youtube och sök på Combitrac.

Där finns minst 3 filmer på Combitrac.filmerna visar även den nya hydrauliska modellen.

om maskinen är grå till färgen, är det den hydrauliska modellen.